Környezeti zajvizsgálat zajkibocsátási határérték hatásterület zajterhelés

Miért szükséges a zajmérés?

Minden üzemi, szabadidős és építési tevékenység során igazolni kell, hogy az okozott zajterhelés, vagy zajkibocsátás nem haladja meg a megengedett értéket. Enélkül nem lehet telephelyet jogszerűen működtetni, függetlenül attól, hogy engedély vagy bejelentés köteles a végzett tevékenység. A vonatkozó zajterhelési határértékeket a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet határozza meg. Zajkibocsátási határértéket az illetékes kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya állapíthat meg.

A zajvizsgálat során a létesítményt határoló területeken található olyan épületeknél, területeken, melyek védésre szorulnak, meghatározzuk az okozott zajterhelést. Speciális esetekben magában a védendő helyiségben is szükséges lehet a zajmérés, ha a zajforrással közös épületszerkezetben található a zajforrás.

Hogyan végezzük?

A zajmérést a 93/2007.(XII.18.)KvVM. rendelet és a MSZ 18150-1:1998 szabvány előírásainak megfelelően végezzük, a zajvizsgálat és az értékelés alapja a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet.

Az általunk kiadott zajmérési jegyzőkönyv tartalmazza (ha szükséges) a zajvédelmi szempontú hatásterület – méréssel, számítással történő – megállapítását, és összeállítjuk a zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmet.

Ha Ön már rendelkezik zajkibocsátási határértékkel, akkor a zajmérés során ennek a teljesülését kell igazolni.