Rólunk

Rólunk

Szakértői irodánk az előzmény társaságokat is figyelembe véve több mint 20 éve működik, ami több ezer mérés, vizsgálat elvégzését, szakértői vélemény elkészítését jelenti. Szakértőink nagy tapasztalatú, sokat látott szakemberek, akik a korszerűen felszerelt vizsgálólaboratóriumunk által végzett helyszíni mérésekkel, vizsgálatokkal, mintavétellel, a minták laboratóriumi feldolgozásával, akkreditált laboratóriumi háttérrel minden felmerülő problémát megoldanak. Fő szakterületeink a munkahigiénés vizsgálatok, környezetvédelem bizonyos területei, illetve a munkabiztonsági vizsgálatok.

A munkahigiénés vizsgálatok során a foglalkozási eredetű megbetegedések megelőzése érdekében elvégezzük a munkakörnyezetben lévő fizikai és kémiai kóroki tényezők mennyiségi meghatározását. Ezek a vizsgálatok leggyakrabban a munkahelyi zaj, rezgés, klíma, por, egyéb légszennyező anyagok expozíciós koncentrációjának meghatározása.

Környezetvédelemmel foglakozó szakértőink gyakran végigkísérik egy-egy telephely életútját. A tervezés szakaszában elkészítik az engedélyezési dokumentáció környezetvédelmi, zajvédelmi fejezeteit. Az építési tervek, beépítendő technológiák alapján meghatározzák az üzem várható hatását a környezetére, a zajkibocsátását, az általa okozott zajterhelés szintjét. Ha zajterhelési határérték túllépés várható, megtervezik a szükséges zajcsillapító eszközöket. Ha szükséges, összeállítjuk a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet. Bizonyos esetekeben előzetesen vizsgáljuk az építési, bontási munkákkal járó zajterhelést is. Ha végre elkészült a beruházás, a működés feltétele, hogy a zajkibocsátást, zajterhelést műszeres méréssel kell ellenőrizni.

Munkabiztonsági szakértőink a veszélyes gépek és technológiák, emelőgépek üzembe helyezést megelőző és időszakos biztonságtechnikai vizsgálataival hozzájárulnak a berendezések működtetéséből, használatából eredő munkabalesetek megelőzéséhez.

A munkáink során végeztünk vizsgálatot az ország minden területén Soprontól Kisvárdáid, Barcstól Miskolcig. Végeztünk méréseket multinacionális cégeknek és nagyon kicsi önfoglalkoztató vállalkozásoknak. Dolgoztunk az ipar és mezőgazdaság számos területén. Mértünk bányában, hőerőműben, atomerőműben, gyógyszergyárban, hulladéklerakóban, mikroelektronikai szerelőüzemben és húsüzemben, öntőformakészítő műhelyben és szoboröntödében, mezőgazdasági gépeken, szárítókban, takarmánykeverőben, és persze igen gyakran faipari és fémipari üzemekben is.