Munkahelyi zajmérés

Miért szükséges a zajmérés?

A zajszintmérésre, a zajexpozíció meghatározására a gépi zajforrások, termelőberendezések üzemeltetésekor szinte minden esetben szükség van. Emellett a fokozott figyelmet igénylő munkahelyekre speciális zajvédelmi előírások vonatkoznak. A megengedett értékeket és a vizsgálati eljárást a 66/2005.(XII.22)EüM rendelet határozza meg. A megengedett érték a megítélési időre (általában a műszak hosszára) vonatkozik.

Zajmérés menete

A mérés során felmérjük a dolgozók napi tevékenységét, ha szükséges, akkor résztevékenységekre bontjuk, és időtartamuk arányában súlyozva határozzuk meg a napi zajexpozíciójukat, minősítjük a viselt egyéni hallásvédő eszközt.

A vizsgálatról készülő szakértői véleményben segítséget nyújtunk az expozíció mennyiségi és minőségi értékeléséhez, összefoglaljuk a szükséges teendőket, kérésére javaslatot teszünk az egyéni védőeszköz kiválasztására.